• Roine Karlsson, projektledare Brobyspår bredvid spårriktningsmaskinen.

  Roine Karlsson, projektledare Brobyspår bredvid spårriktningsmaskinen.

 • Efter att spårriktningsmaskinen vibrerat och packat makadammen behöves det fyllas på med mer längs spåret.

  Efter att spårriktningsmaskinen vibrerat och packat makadammen behöves det fyllas på med mer längs spåret.

 • Anteckningsbok och måttband parallellt med tekniskt avancerad mätutrustning.

  Anteckningsbok och måttband parallellt med tekniskt avancerad mätutrustning.

 • Noggrannhet är A och O för en mättekniker.

  Noggrannhet är A och O för en mättekniker.

Broby Spår millimeterjusterar Lidingöbanan

Det stora projektet med att totalrenovera Lidingöbanan är på god väg mot färdigställande. I dagarna millimeterjusteras rälsen med en tekniskt avancerad spårriktningsmaskin som lägger rälsen i exakt rätt läge.

Den 15 km långa spårvägen Lidingöbanan slingrar sig fram genom villakvarter och grönområden. Men sedan försommaren 2013 har lidingöborna fått ta bussen eller bilen eftersom spåret är avstängt. I ett samverkansprojekt mellan Broby Spår, Frijo, och Eltel har merparten av spåret bytts ut och på sina ställen grundligt renoverats. Våren 2015 ska Lidingöbanan öppnas igen och just nu pågår ett arbete med millimeterprecision längs spåret. När den nya mackadammen, slipers och räls har lagts på plats måste spåret riktas för att ligga i exakt den linje som är bestämt. Annars skakar vagnarna och ger en oskön resa.

Under sex dagar är en spår-riktningsmaskin från Tyskland inhyrd. Den kör nu längs spåret och lyfter varje slipers-sektion, vibrerar makadammen så den packas undertill och lämnar rälsen i det läge som mätteknikerna har förprogrammerat att maskinen ska lägga den i.

-Vi har mindre maskiner som vi kan justera rälsen med, men eftersom Lidingöbanan är så lång är det kostnadseffektivit att hyra in den här stora. Inköpspriset ligger på 30 miljoner kronor så det är en maskin som behöver vara i gång i princip jämt, säger Roine Karlsson, projektledare Broby Spår.

Efter att spårriktningsmaksinen har kört, kommer tre noggranna mättekniker med avancerad utrustning och kolltrollerar att rälsen ligger där den ska.

– Det får vara som mest 15 mms avvikelse i sidled, säger Tommy Nylund, mättekniker från Södergårdens mätteknik. I sin anteckningsbok noteras alla mätpunkter som sedan jämförs med ”facit”.

Var tionde meter kontrolleras rälsen mot mätpunkterna, ett noggrant arbetet som kommer att ge Lidingöborna en mjuk spårfärd till våren.