Klätterväxel utanför Nordiska museet på Djurgården i Stockholm

Filmen visar när man provkör en s k klätterväxel utanför Nordiska museet på Djurgården i Stockholm. Den här speciella växeltypen används för att minimera trafikstörningar när man renoverar spåren. Tack vare klätterväxlarna kan spårvagnarna rulla ändå.

På 1960 och 1970-talen var klätterväxlar vanliga, men det här är första gången på många år som växeltypen används igen.

Broby Spår tillsammans med ett antal andra entreprenörer genomförde projektet.