Tillbyggnad av Högdalens depå

Broby Spår har fått uppdraget göra en om- och tillbyggnad av Högdalens spårdepå, etapp 1. Projektet är ett BEST arbete på uppdrag av COBAB Sverige AB. Arbetena har inletts och projektet ska vara klart i juli 2017. Kontraktsumman är 31 200 000 kr. Roine Karlsson är projektledare från Broby Spår.