Broby Spår köper JB Rail

Broby Spår har förvärvat företaget JB Rail AB. JB Rail utför tjänster inom kraft och kontaktledning och blir därmed en förstärkning till Broby Spårs befintliga verksamhet. Bolaget blir ett fristående dotterbolag till Broby Spår och kommer att verka under eget namn. JB Rail. Broby Spårs Vd Tony Persson blir Vd för båda företagen. Nuvarande Vd i JB Rail, Jonas Berglind, kommer att arbeta kvar och få en roll som entreprenadchef.

-Förvärvet stärker båda företagen. Våra verksamheter kompletterar varandra och vi kan åta oss bredare uppdrag inom hela järnvägssegmentet. Jag är mycket glad att vi lyckats knyta JB Rail till oss. Eftersom vi arbetat tillsammans i ett flertal projekt är jag övertygad om att vi kommer att trivas och kunna utvecklas tillsammans, säger Tony Persson, Vd Broby Spår.

-JB Rail kommer nu ingå i ett större sammanhang som dotterbolag till Broby Spår och därmed en del av koncernen EA-gruppen. Det ger oss trygghet och framtidsutsikter, säger Jonas Berglind, nuvarande Vd JB Rail.

Bakgrund JB Rail
JB Rail bildades 2008 av nuvarande ägaren Jonas Berglind. Företaget har sitt säte i Örebro men jobbar över hela Sverige. Bolaget har ca 20 anställda och omsättningen är ca 45 mkr.

Bakgrund Broby Spår
Broby Spår AB startades våren 2001 och ingår sedan 2007 i EA-gruppen. Broby Spår utför nybyggnation och underhåll av spåranläggningar i Stockholmsområdet åt både privata och offentliga kunder. Bolaget har ca 20 anställda och omsättningen är drygt 120 mkr.