JB Rail och Broby Spår slås samman

Broby Spår har köpt upp JB Rail och nu arbetar de tillsammans med Visinge Roslagsbanan

Ett starkare kunderbjudande och stora fördelar för projektstyrning och administration. Det blir resultatet när Broby spår slås ihop med dotterbolaget JB Rail.

Sammanslagningen sker vid årsskiftet. Den påverkar inte verksamheten produktionsmässigt, pågående projekt i bolagen kommer att drivas vidare utan avbrott. Juridiskt så tar Broby Spår AB över avtal och förpliktelser från JB Rail. Eventuella förändringar som berör pågående projekt kommer att ske i nära dialog med berörda kunder och underleverantörer.

Broby Spår AB är en del av EA-gruppen.

– Sammanslagningen innebär ett närmare samarbete, där JBs organisation tillsammans med Broby spårs framgångsrika sätt att driva entreprenader ger ökade möjligheter att utveckla affären. Medarbetarna i båda bolagen är styrkan och nyckeln till framgång, och jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta följa Brobys framtida resa, säger Anna Wränghede, koncernchef för EA-gruppen.