Om Broby Spår

Broby Spår AB bygger och underhåller järnvägar och spåranläggningar i Stockholm och Mellansverige. Bolaget åtar sig både separata spårarbeten och BEST projekt (Bana, El, Signal och Tele) i olika former av entreprenader.

Bolaget startade 2001 med inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar. Vi har utfört många olika entreprenader hos SL, SJ, kommuner, hamnar och privata spårägare. Bolaget har hög spetskompetens inom branschen när det gäller både styrning och platsledning av projekt.

Långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar bolagets verksamhet. De produkter som levereras syftar till att skapa en bättre vardag för människor och företag.

Affärsidé
Broby Spår AB är ett entreprenadföretag med hög spetskompetens inom järnvägsbranschen. Företaget skall i första hand vara verksamt i Mellansverige och vara ett föredöme i branschen avseende kvalitet och miljö samt att ha långsiktiga kundrelationer. Projektledning och byggledning kan också erbjudas.

Resurser
Företaget har den spetskompetens som företaget skall kännetecknas av både vad gäller styrning av företaget och platsledning i projekt.

Vi har personal som är säkerhetsutbildade för att svara upp till krav enligt Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) samt Järnvägsinspektionens föreskrifter för arbete i trafikerat spår.

I övrigt finns bland annat kompetens för såväl underhåll och nybyggnation av spår- och växelbyggnation och spårsvetsning samt spårbesiktningar.

Broby Spår är en del av Eric Andersson Gruppen AB.

Maskiner
Maskinellt kan vi erbjuda spårgående traktorgrävare med tillbehör som t.ex. stoppverktyg, ballastplogar, slipersbytare, personliftar, självgående svetstrallor, samt ett stort urval av specialverktyg. Vid behov anlitar vi genom vårt nätverk special maskiner från flera ledande företag på marknaden.