Etikpolicy

Broby Spårs etiska regler är grunden för vår existens och gäller alla anställda, i all verksamhet, i alla situationer, överallt och alltid. Vi har och tillämpar nolltolerans när det gäller bestickning, mutor, korruption, diskriminering, hot eller trakasserier.

Vi tillåter aldrig åtgärder eller beteenden som avviker från god affärssed, affärsmannaskap och hederlig konkurrens. Vi tar avstånd från varje form av karteller som äventyrar den marknadsmässiga konkurrensen.

Självklart följer vi gällande lagar och samhällets bestämmelser och vi åtar oss inte uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning. Allt samarbete med beställare, kunder och underleverantörer ska alltid präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga överenskommelser och avtal samt ömsesidig respekt.

Det våra kunder anlitar oss för och behöver, det ska vi leverera tack vare kompetens och resurser som garanterar ett bra jobb. De etiska reglerna ingår i vår affärsverksamhet och är samtidigt ett löfte till våra kunder och samarbetsparter.

Etik är en av de viktigaste delarna i vårt förtroendekapital.