Historik

Broby Spår AB startades våren 2001 med inriktning på underhåll och nybyggnation av spåranläggningar. Vi har arbetat främst åt SL med bl.a. upprustningar av Tunnelbanedepåer, Roslagsbanan, Saltsjöbanan mm. Stockholms Hamn och Coop är andra kunder som vi har gett oss förtroende redan från start. Stora uppdrag har varit upprustning av tunnelbanesträckan Blåsut – Farsta Strand, BEST-uppdrag att rusta upp Lidingöbanan inklusive ny depå vid AGA samt nybyggnation av Norsborgs depån.

Sedan 2007 är Broby Spår en del av Eric Andersson Gruppen AB. Företagsledning och alla anställda finns kvar och driver bolaget vidare. 2017 förvärvar Broby Spår företaget JB Rail.