Hammarbydepån

Utförandeentreprenad, BEST-Mark entreprenad. Arbete utfört i miljö där logistik och planering är högt prioriterat pga hänsyn till arbetsplatsens utrymme och befintligt trafik samt pågående arbeten. Arbetena som gjorts är att Broby Spår utfört mark, ban, el, signal, tele samt strömskenearbeten till den nya depån.