Klätterväxel Djurgåden foto Melker Larsson

Klätterväxel Djurgåden foto Melker Larsson

Klätterväxel på Djurgården

Klätterväxlar används för att minimera trafikstörningar när man renoverar spåren. Tack vare klätterväxlarna kan spårvagnarna rulla ändå.