Ombyggnader av tunnelbanedepåer åt Storstockholms Lokaltrafik

Dessa arbeten utfördes som utförandeentreprenader där beställaren tillhandhåll material. Broby Spår utförde Slipers, spår och växelbyten, mark och kanalisationsarbeten, strömskenearbeten samt asfalteringsarbeten

Vällingbydepån 2003-2004
Omsättning 13 000 000 SEK

Högdalsdepån 2003-2005
Omsättning 30 000 000 SEK

Nybodadepån 2002-2003
Omsättning 4 000 000 SEK

Rissnedepån 2003
Omsättning 7 500 000 SEK

2013.10.15  14.31.40  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_7046

Arto Linna