Saltsjöbanan Igelboda

Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahöll material. Totalupprustning mellan Igelboda och Solsidan entreprenaden innehöll Rivning hela anläggningen markarbeten inklusive ny bank spår och växelbyggnation.

2013.10.15  14.31.40  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_7046

Arto Linna