Spårväg City, Linje 7

Allt utförande är gjort i centrala delarna av Stockholm där logistik samt planering krävs i detaljnivå för lyckat utförande.

Ingående och utfört arbete är: Rivning Hpl Sergels Torg: Spår, el, mark arbeten samt plattform inklusive återställning av mark, asfaltytor och kanalisation detta inkluderar även hantering av Ta-planer. Upprustning av befintlig Linje 7 som avser byggnation av spår, el, kanalisation och mark arbeten vid Djurgårdsvägen och Hpl Gröna Lund. Därtill har vi utfört montering klätterväxlar vid Djurgårds-vägen, vid Nordiska Museet, Strandvägen, Styrmansgatan och vid Hpl Kungsträdgården. Montering av tillfälliga spår och väg signaler.

Vi har även varit aktiva i framtagande av tekniskt utförande för byggnation av tillfälligt spår på avskilt spårområde till Projekt SPVC för inlämnande till TS inkluderat framtagande samt byggnation av spår enligt teknisk utförande. Inom projekt SPVC har vi utfört byggnation av olika spår lösningar för test av stomljud i provkroppar inom projektet.

Likväl så har beräkningar gjorts av det fria rummet för bl.a. befintliga plattformskanter samt borttagning kantsten.

Därtill så har vi utfört rivning av spår i Edilon block på Hamngatan samt byggnation i densamma utefter Hamngatan och sågningar av plattform vid hpl Nybroplan.