• 2012.10.01 08.11.38 lovestrandell.com [skiss fotovagg EA] #_K3_0679
 • 2012.10.01 08.02.28 lovestrandell.com [skiss fotovagg EA] #_K3_0572
 • 2012.10.01 07.57.56 lovestrandell.com [EA Gruppen] BILDNR 2012.10.01 07.57.56 lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO #_K3_0479
 • 2012.10.01 07.55.34 lovestrandell.com [EA Gruppen] BILDNR 2012.10.01 07.55.34 lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO #_K3_0446
 • 2012.10.01 07.53.21 lovestrandell.com [EA Gruppen] BILDNR 2012.10.01 07.53.21 lovestrandell.com VOLLEY - FRIJO #_K3_0406

Ulvsundadepån

Byggnation av Ulvsundadepån startade hösten 2011för att färdigställas Jan 2014.
Broby Spår som byggt 100% av spår & växlar i depån har haft 2st beställare i JM samt Cobab.

Depån är uppbyggd med Städ,Uppställningshallar,Verkstadsdel & tvätthall samt en trafikledningscentral och klarar av 55 tåg set som ska underhållas och köras för hela Tvärbanan i Stockhom.

Den totala kostnaden för depån uppgår till ca 1,5 miljarder kr.

Broby Spårs uppdrag uppgick till 40 miljoner.

Vi har i dessa entreprenader byggt in:
Växlar 45st
Spår 3996 SPM

Rälsmodeller vi byggt in:
UIC 60
BV 50 räl
RI 60 räl
Gatu 56 räl

Växeltyper vi byggt in:
EV-R:25 BV 50
Flänsbärande EV-R:25

2013.10.15 14.28.20 lovestrandell.com [EA Gruppen] BILDNR _K1_6920

Björn Sundqvist