Upprustning Roslagsbanan

Underentreprenör till Frijo AB. Broby Spår genomförde som UE spårentreprenader där beställaren tillhandahöll material. Utfördes under totalavstängningar juni-sept varje år. Delar av Roslagsbanan har uppdaterats till dubbelspårtrafik.

2013.10.15  14.31.40  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_7046

Arto Linna

2013.10.15  14.28.20  lovestrandell.com [EA Gruppen]  BILDNR _K1_6920

Björn Sundqvist