Vallentuna- Kragstalund

Utförande entreprenad BEST-entreprenad samverkan med Svevia som var brobyggare. Broby Spår byggde spår, växlar, el, signal och kontaktledning över bro Vallentuna, beställaren tillhandahåller material.