Vällingbydepån

BEST-entreprenad, ombyggnation tunnelbanedepå. Utförandeentreprenad där beställaren tillhandhöll material. Broby Spår utförde Slipers, spår och växelbyten, mark och kanalisationsarbeten, strömskenearbeten samt asfalteringsarbeten